Fortrolig sparring

Mange virksomhedsledere i mindre og mellemstore (SMV) virksomheder tager imod rådgivning og sparring fra eksterne rådgivere. Lederne føler sig meget inspireret og det giver nyt drive at kunne tale frit om sine udfordringer i fortrolig-hed.
Størstedelen af min tid går med sparring til ledere og medarbej-dere.
På samme måde som du spar-rer fagligt med en advokat eller en revisor, så kan du sparre med mig om alle mulige udfor-dringer du møder i hverdagen. Når jeg sparrer med mine kunder, bruger jeg min erfaring fra 40 år på arbejdsmarkedet, hvoraf ca. halvdelen har været som leder eller selvstændig.

Udvikling af ledere

Jeg arbejder hele tiden på at udvikle de ledere jeg arbejder for.
Mange ejerledere har startet deres egen virksomhed, den-gang de var dygtige fagfolk indenfor deres fag.
Efterhånden som virksomheden vokser, kommer der hele tiden nye opgaver til, det kender du måske selv. Og på et tidspunkt har du måske lidt for travlt, og du får ikke talt så meget med medarbejderne som du gerne ville. Og hvad skete der lige med det sociale samvær?
Du har lige pludselig behov for nye input, altså en erfaren sparringspartner.


Vækst

Nogen gange tænker du måske “Vi behøver da ikke at vækste hele tiden”. “Det går jo godt nok”. Realiteterne viser desværre bare, at hvis du ikke udvikler og vækster lidt i din virksomhed hele tiden, så bliver du overhalet af konkurrenterne, eller medarbejderne ønsker at være ansat i en anden virksomhed med vækst,
eller din virksomhed får sværere ved at følge med den teknologiske udvikling, eller….
Når jeg rådgiver mine kunder, er det altid med henblik på vækst. Mere struktur. Bedre processer. Mere effektivisering. Bedre planer. Bedre ledelse, Bedre beslutninger….


godkendt rådgiver

Ydelser

Ydelser Leverancer Sparring

Til inspiration kan du herunder se eksempler på nogle af de services og sparrings aktiviteter jeg arbejder med.

Virksomhedsledelse:

Strategiplan og implementering
Forretningsplan og start-ups
Samarbejdet mellem direktion og bestyrelsen
Organisationsændring
Generationsskifte
Investorsøgning
Udvikling af ledelsesmæssige kompetencer
Ledelseskommunikation (Motiverende kommunikation)
Løsning af konflikter/kriser
Udarbejde finansieringsoplæg
Bankskifte

Bestyrelsesarbejde og Advisory Board 

Jeg påtager mig opgaver som bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem med kompetencer indenfor: Ledelse, kommunikation, finansiering, økonomi, regnskab, risici og organisationsudvikling
Rekruttering til bestyrelse og Advisory Boards

Administration 

Strukturering af bogholderi, administration og sagsbehandling
Optimering af virksomhedens forretningsgange
Ny kreditpolitik
Kreditvurdering
Forstå et regnskab

Du er meget velkommen til at spørge om sparring, der ikke er nævnt ovenfor.

Afhængig af en given opgaves beskaffenhed og varighed, kan jeg tilbyde at løse den mod fakturering pr. time, eller fakturering til en fast pris.
Jeg fakturerer mine kunder den 20. i hver måned for den foregående periode 21. – 20.

Jeg tilbyder også salg af klippekort med rabat på timeprisen med 10 eller 20 klip/timer.

Om

Om personen bag Virksomhedsrådgivning Fyn.

Henning Mide

Jeg har 40 års erhvervserfaring, som jeg bruger i mit arbejde med små og mellemstore virksomheder i Danmark. (SMV’er)

Jeg har arbejdet mange år indenfor den finansielle sektor og diverse andre private virksomheder, hvor jeg har opnået erfaring som direktør, kreditchef, mentor, projektleder, headhunter, sagsbehandler og bogholder.Min praktiske erfaring har jeg suppleret med HD i finansiering samt en række andre kurser og certifikater igennem årene.

Jeg har besøgt danske virksomheder i 18-20 år for at vurdere personer, ledelser, forretningsmodeller, produktionsapparater, regnskaber og sikkerheder. Jeg tilbyder sparring og rådgivning til virksomhedsledere, uanset om du er ejerleder eller ansat direktør. Jeg arbejder meget i øjenhøjde med mine kunder og tager udgangspunkt i den aktuelle situation og ikke en masse fremmedord og grafer på glittet papir.

Konsulent
opmåling

Opgaver

Her er eksempler på, hvilke opgaver jeg senest har arbejdet med:

= Strategiplaner
= Investor søgning og pitch
= Bestyrelsesformand
= Adfærdsdesign
= Generationsskifte
= Virksomhedshandel
= Analyse og samtaler for at redde generationsskifte
= Træning i ledelseskommunikation
= Turn-around
= Værdiansættelse af selskaber
= Kommunikationsstrategi
= Bankskifte
= Finansiering af nyt domicil
= Bestyrelsesarbejde
= Træning i situationsbestemt ledelse

Kundetyper

Af hensyn til fortrolighed overfor mine kunder offentliggør jeg ikke nogen referenceliste.

Men nedenfor kan du læse om kundetyper/brancher, jeg arbejder/har arbejdet med:

# Tømrer og Snedker virksomhed
# Murervirksomhed
# Nedbrydningsvirksomhed
# Plastvirksomhed
# Smedevirksomhed
# Autoværksted
# Overfladebehandling af metaller
# IT Enclosures BtB
# Entreprenør virksomhed
# Maskinfabrik
# El, køl og vvs virksomhed
# Handelsvirksomhed
# En Gros virksomhed
# m.m.

svejser

Kontakt      Tlf. 31 334 335

Indsend hvis du vil ringes op

Virksomhedsrådgivning Fyn
v/Henning Mide

Fasanvej 9
5863 Ferritslev Fyn
Telefon 31 334 335
CVR: 26883989

Bank: Nordfyns Bank reg. 6869 kto. 1029752

Du er også meget velkommen til at sende formularen til venstre, så ringer jeg til dig snarest.